แจ้งงดให้บริการชั่วคราว รถประจำทาง RTC Chiang Mai City Bus ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 13 เมษายน 2563
ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ
บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดโดยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ในระหว่างที่หยุดให้บริการ เราได้ยกระดับมาตรการในการทำความสะอาดรถโดยสารและพื้นที่ให้บริการทุกจุดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการอีกครั้ง
ทั้งนี้ เราพร้อมกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบทันทีเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ขอขอบพระคุณชาวเชียงใหม่และผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้กำลังใจและไว้วางใจในบริการของเราเสมอมาครับ 🙏
*สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรโดยสาร RTC Transit Rabbit Card และมีเที่ยวโดยสารคงเหลือบริษัทฯ จะเพิ่มเที่ยวโดยสารหลังจากให้บริการปกติอีกครั้ง*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *