30 บาท ตลอดสาย สำหรับประชาชนทั่วไป <br>

20 บาท ตลอดสาย สำหรับพระ <br>

และนักเรียนในเครื่องแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *