ชำระด้วย Rabbit Card

25 บาท ตลอดสาย สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรแรบบิท

(ไม่สามารถใช้ได้กับ Rabbit Line Pay)

ชำระด้วย RTC Rabbit Card ไม่ถึง 20 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับชาวเชียงใหม่และผู้โดยสารที่ซื้อบัตร

RTC Rabbit Card จ่ายค่าโดยสารไม่ถึง 20 บาท

และเป็นบัตรพิมพ์ลายเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่

มีจำหน่ายเฉพาะ RTC เท่านั้

ชำระด้วย Om Wallet

พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ รับเที่ยวโดยสารเพิ่มจากการสมัครใช้บริการครั้งแรก

Classic Camera

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Drone For Capture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.