RTC CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่
RTC CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
สาย R1 สวนสัตว์ – เซ็นทรัลเฟสติวัล | สาย R3 สนามบิน - รอบเมืองเชียงใหม่
RTC CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่
RTC CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
สาย R1 สวนสัตว์ – เซ็นทรัลเฟสติวัล | สาย R3 สนามบิน - รอบเมืองเชียงใหม่
RTC CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่
RTC CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
สาย R1 สวนสัตว์ – เซ็นทรัลเฟสติวัล | สาย R3 สนามบิน - รอบเมืองเชียงใหม่
RTC CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่
RTC CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
สาย R1 สวนสัตว์ – เซ็นทรัลเฟสติวัล | สาย R3 สนามบิน - รอบเมืองเชียงใหม่
RTC CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่
RTC CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
สาย R1 สวนสัตว์ – เซ็นทรัลเฟสติวัล | สาย R3 สนามบิน - รอบเมืองเชียงใหม่

Service

ให้บริการ 2 เส้นทางคือ สาย R1 สวนสัตว์ – เซ็นทรัลเฟสติวัล สาย R3 สนามบิน – รอบเมืองเชียงใหม่
เส้นทางเดินรถ
ชมเมืองเชียงใหม่ด้วย RTC City Bus แบบเหมา ในราคาพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เรามีรถโดยสารที่ผ่านใจกลางเมืองเชียงใหม่มากกว่า 10 คัน ทั้งย่านศูนย์การค้า กลางเมือง และสถานศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
จุดเติมเงินและจำหน่าย RTC Rabbit Card สำหรับชำระค่าโดยสารในราคาพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
700000

ผู้ใช้บริการรวม

80000

จำนวนเที่ยวที่ให้บริการ

27000

จำนวนผู้ติดตาม

2000

สมาชิกบัตร RTC Rabbit Card

Bus Route

BUS TRACKING

Payment

Promotion

News & Activity

ตามมาติดๆ RTC เตรียมทดสอบการปรับปรุงเส้นทางสาย R3

ตามมาติดๆ RTC เตรียมทดสอบการปรับปรุงเส้นทางสาย R3 โดยปล่อยรถทุกๆ 10-15 นาที / จากสนามบิน ไปขนส่งช้างเผือกได้แล้ว จากข้อเสนอของสมากชิกหลายท่านให้ทดลองให้บริการเฉพาะสาย R3 สีแดงเพื่อเพิ่มจำนวนรถในเส้นทางและความถี่ในการให้บริการ โดยจะมีแผนการทดสอบดังนี้ รถออกจากสนามบินทุกๆ 10-15 นาที จากสนามบินมุ่งหน้าประตูเชียงใหม่เพื่อทดแทนสายสีเหลืองเดิม สนามบิน ไปขนส่งช้างเผือกได้แล้วน้า […]

Partner

Contact US

บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC City Bus)

30 ห้อง B3 ชั้น 2 โครงการปันนาเพลส นิมมานซอย 6

ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 052-060-001

Facebook: รถเมล์เชียงใหม่ RTC Chiang Mai City Bus

Line Official Account: @rtccitybus

หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ แนะนำ ติชม ร้องเรียนบริการ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ