ตามมาติดๆ RTC เตรียมทดสอบการปรับปรุงเส้นทางสาย R3

ตามมาติดๆ RTC เตรียมทดสอบการปรับปรุงเส้นทางสาย R3 โดยปล่อยรถทุกๆ 10-15 นาที / จากสนามบิน ไปขนส่งช้างเผือกได้แล้ว จากข้อเสนอของสมากชิกหลายท่านให้ทดลองให้บริการเฉพาะสาย R3 สีแดงเพื่อเพิ่มจำนวนรถในเส้นทางและความถี่ในการให้บริการ โดยจะมีแผนการทดสอบดังนี้ รถออกจากสนามบินทุกๆ 10-15 นาที จากสนามบินมุ่งหน้าประตูเชียงใหม่เพื่อทดแทนสายสีเหลืองเดิม สนามบิน ไปขนส่งช้างเผือกได้แล้วน้า […]