ตามมาติดๆ RTC เตรียมทดสอบการปรับปรุงเส้นทางสาย R3 โดยปล่อยรถทุกๆ 10-15 นาที / จากสนามบิน ไปขนส่งช้างเผือกได้แล้ว

จากข้อเสนอของสมากชิกหลายท่านให้ทดลองให้บริการเฉพาะสาย R3 สีแดงเพื่อเพิ่มจำนวนรถในเส้นทางและความถี่ในการให้บริการ โดยจะมีแผนการทดสอบดังนี้

รถออกจากสนามบินทุกๆ 10-15 นาที
จากสนามบินมุ่งหน้าประตูเชียงใหม่เพื่อทดแทนสายสีเหลืองเดิม
สนามบิน ไปขนส่งช้างเผือกได้แล้วน้า !!

การปรับปรุงเส้นทางทั้ง R1 และ R3 ครั้งนี้จะทำให้ผู้ใช้บริการภายในเมืองเข้าถึงบริการรถเมล์ RTC ได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนที่เดินทางมากับรถสาธารณะต่างอำเภอทีต้องการต่อรถเข้าสู่จุดสำคัญต่างๆของเมือง

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุก ๆ ท่านสำหรับข้อเสนอแนะที่ส่งผ่านมาถึงเราตลอดมา ทั้งเรื่องการปรับปรุงเส้นทางและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญของเราคือ การเห็นเชียงใหม่มีขนส่งมวลชนที่ดี

สัปดาห์หน้าเตรียมติดตามสรุปแผนการเดินรถใหม่ของเรา, New Normal ของการเดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างปลอดภัย รวมถึงอัพเดทการประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้เลยครับ

#โควิดเราต้องรอด
#เชียงใหม่ก็ต้องรอด
#เพราะเราอยากเห็นเชียงใหม่มีขนส่งมวลชนที่ดี
#RTCCHIANGMAICITYBUS
#RTCBUSประหยัดสะอาดปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *